logo
首页 关于易觅尔 阀门资讯 阀门课堂 联系我们
当前位置: 首页 > 瑞士BELIMO博力谋 > belimo风阀执行器 > NMU24-S MNU-F NMU-T风门执行器 进口非弹簧复位风门执行器
所有商品分类

NMU24-S MNU-F NMU-T风门执行器 进口非弹簧复位风门执行器

  • 购买数量: 商品总价:

商品描述

咨询电话:4008-550-700

商品标签

相关商品

 

 

 

                      NMU24-S MNU-F NMU-T风门执行器

 

产品参数

可驱动约2m2风门

扭矩:10Nm

额定电压:AC/DC 24V

控制方式:开关或三态浮点

额定电压 :AC24V   50/60Hz,DC24V

功耗 :1.5W@运行   0.2W@保持

旋转角度:最大  95℃,机械可调

运行时间:150s

保护等级:IP54                                    

 

产品尺寸

商品标签

HOME TOP

在线咨询